Головна » Статті » Трудове навчання » Уроки 7-9 класи

ТЕМА. Вступ. Перспективи розвитку та вдосконалення технологій. Відомості про автоматизацію, комп'ютеризацію технологічних процесів.
ТЕМА. Вступ. Перспективи розвитку та вдосконалення техно¬логій. Відомості про автоматизацію, комп'ютеризацію тех¬нологічних процесів, застосування промислових роботів. Повторення правил безпечної праці, організація робочого місця, санітарно-гігієнічних вимог під час роботи в шкільній майстерні. Ознайомлення зі змістом програми трудового навчання для учнів 9 класу
Мета:
закріпити знання про перспективи розпитку й удосконалення тех¬нологій, автоматизацію, комп'ютеризацію технологічних проце¬сів, застосування промислових роботів;
розвивати пам'ять, уяву, просторове та логічне мислення, форму¬вати інтерес до професії верстатника широкого профілю; виховувати почуття прекрасного, охайність, повагу та культуру праці. Основні поняття: ЧПУ, промислові роботи. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
СТРУКТУРА УРОКУ
I. Організаційна частина
II. Актуалізація знань і мотивація навчальної діяльності учнів
III. Вивчення нового матеріалу
ПЛАН
1. Перспективи розвитку та вдосконалення технологій.
2. Промислові ро'боти.
3. Ознайомлення зі змістом програми трудового навчання для учнів
9 класу з технічного виду праці.

IV. Закріплення вивченого матеріалу
V. Підсумки уроку
VI. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I. Організаційна частина
Перевірка присутності учнів та призначення чергових.
II. Актуалізація знань і мотивація навчальної діяльності учнів
Фронтальне опитування
1. Що називають продуктивністю праці?
2. Що називають санітарно-гігієнічпими вимогами? Для чого вони
потрібні?
Для чого потрібно вивчати правила ТБ у шкільній майстерні?
III. Вивчення нового матеріалу
1. Перспективи розвитку й удосконалення технологій
Перед промисловістю України стоять складні завдання, насам¬перед значне підвищення продуктивності праці. Це завдання вирі¬шується завдяки впровадженню сучасних технологій на основі вико¬ристання досягнень науки і техніки, застосування сучасного висо¬копродуктивного обладнання, передусім верстатів із числовим про¬грамним управлінням (ЧПУ). Для обслуговування новітньої техніки в умовах упровадження передових технологій різко зростають вимоги до знань, умінь і здатності обслуговуючого персоналу засвоїти прин¬ципово інші способи праці. Нові форми організації машинобудівного виробництва зумовлюють пошук резервів підвищення продуктивнос¬ті праці, наприклад завдяки розширенню сфери трудової діяльності робітників-верстатників, що привело до появи професії верстатник широкого профілю. Основна вимога до представника цієї професії — володіти знаннями та вмінням з ряду спеціальностей, що, з одного боку, ускладнює процес навчання через значне розширення обсягу навчального матеріалу, а з іншого, дає змогу полегшити процес засвоєння різного матеріалу завдяки виявленню загального, здавалося б, у принципово різних питаннях.
Верстатник широкого профілю — професія, яка поєднує кілька верстатних професій. Формування основних професійних знань відбувається переважно під час вивчення спеціальної технології.
2. Промислові роботи
Значимість промислових роботів полягає в тому, що за їх допомо¬гою вдалося поєднати розрізнене технологічне устаткування в комп¬лексні гнучкі автоматизовані виробничі системи машин і приладів. Саме таким системам належить майбутнє. Прийде час, коли без промислової робототехніки уявити собі і виробництво, і побут буде настільки ж важко, як сьогодні без автомобіля або телевізора.
Застосування сучасних промислових роботів збільшує продуктивність праці і випуск продукції, поліпшує її якість, заміняє людину на монотонних і важких роботах, допомагає заощаджувати матеріали й енергію. Крім того, роботи достатньо гнучкі, що дає можливість використовувати їх при випуску продукції середніми і малими партіями, тобто в тій області, де традиційні засоби автоматизації неза¬стосовні. Дрібносерійна продукція має великий ринок. Дослідження показують, що переважна більшість деталей, закуповуваних навіть військовими організаціями, були випущені партіями менш ніж 100 штук, а у Великій Британії приблизно 75 % усіх металевих деталей випускалося партіями менш ніж 50 штук.
Роботи не мають якостей, властивих людині, наприклад, не здатні до розумного реагування на непередбачену обстановку і зміну робочого середовища, до самонавчання, до використання тонкої координації системи «рука — очі». Роботи із захватами чи подібні їм механізми застосовуються для виконання маніпуляційних операцій: лиття, очищення злитків, кування, термообробки, точного лиття, обслуговування верстатів на навантаженні-розвантаженні, формування, упакування, розміщення деталей у налети і складування.
Роботи замість захватів можуть оснащуватися різними інструмен¬тами для виконання багатьох робіт: фарбування розпиленням, нане¬сення клейових і ізоляційних покриттів, свердління, зенкування, закручування гайок, шліфування, піскоструминне очищення. Крім того, роботи можна використовувати для крапкового і дугового зва¬рювання, теплової обробки і різання за допомогою лазера чи полум'я, а також при очищенні за допомогою водяних струменів.
Слід зазначити, що первісні ілюзії про можливість створити універ¬сальний робот, здатний виконати майже будь-яку роботу — від зборки до точкового зварювання, тепер у значній мірі розвіяні. У даний час роботи здобувають спеціалізацію, стаючи роботами для фарбування, для зварювання, для складання тощо. Стосовно потенційної заміни робітників «сталевими комірцями» варто пам'ятати, що робот може замінити тільки того, хто «працює, як робот». Однак недалеко той час, коли роботи зможуть звільнити людей не тільки від стомлюючої, . монотонної, важкої праці, але й від виконання робіт, які вимагають вправності, що, як вважалося раніше, здобувається з досвідом. Тому цілком зрозуміло, що в багатьох людей поширення роботів викликає занепокоєння через можливе зростання безробіття. Якщо ж стримува¬ти прогресивні зміни, людству загрожуватиме деградація.
III. Ознайомлення учнів зі змістом програми з трудового
навчання
IV. Закріплення вивченого матеріалу
Запитання
Які ви знаєте верстати із ЧПУ?
Яке значення промислових роботів?
Де використовують промислових роботів?
V. Підсумки уроку
Рефлексія із застосуванням інтерактивної методики «Мікрофон»
Запитання
Що сподобалось чи не сподобалось на уроці?
Чи дізнались про щось нове, цікаве?
Чого навчились?
Що очікували від себе та інших?
Яких результатів досягли?
Що вдалось, а що ні?
Чи взяли з цього уроку щось корисне для себе?
Чи застосовуватимете набуті знання в майбутній практичній ді¬яльності?
VI. Домашнє завдання
Повторити конспект, записаний у зошиті.

Уроки розробив Сергій Сачук.
Категорія: Уроки 7-9 класи | Додав: ROM@N (30.01.2010)
Переглядів: 6163 | Теги: трудове навчання, план конспект уроку | Рейтинг: 3.4/5
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: