Процес створення презентації в Microsoft PowerPoint склада­ється з таких дій:

 • вибір загального оформлення;
 • додавання нових слайдів;
 • вибір розмітки слайдів;
 • зміна оформлення слайдів у разі необхідності;
 • зміна кольорової схеми;
 • застосування різноманітних шаблонів оформлення та дода­вання ефектів анімації тощо.

Комп’ютерні презентації є одним з видів мультимедійних про­ектів. Вони часто застосовуються в рекламі, під час виступів на кон­ференціях і нарадах, можуть також використовуватися на уроках для пояснення нового матеріалу вчителем або заслуховування до­повідей учнів.

Більшість машин складається із механізмів, вони мають як відмінні так і спільні частини. Механізми застосовуються у багатьох приладах, різноманітних апаратах та технічних пристосуваннях. Відрізняються вони один від одного за своїм призначенням та будовою.

Мета:

 • ознайомити учнів з прийомами обпилювання напилками тонколистового металу сформувати в них уміння виконувати ці операції;
 • виховувати організованість, культуру праці, увагу, охайність, бережливе відношення до інструментів та матеріалів;
 • розвивати координацію, точність, силу та швидкість рухів, окомір.

Мета:  

 • сформувати знання про конструювання виробів з листового металу;
 • розвивати технічний світогляд, естетичний смак, пізнавальну та творчу активність;
 • виховувати любов до праці, до предмету, творче ставлення до праці.

Мета: 

 • сформувати уявлення про процес свердління, забезпечити формування уміння  виконувати операцію свердління;
 • розвивати технічний  світогляд, вміння виділяти головне;
 • виховувати любов до праці, до предмету.

Мета: 

 • Ознайомити з видами контрольно-вимірювального інструменту, будовою та принципом роботи ШЦ-1, сформувати уміння вимірювати розміри використовуючи  ШЦ-1;
 • Виховувати уважне відношення до праці; 
 • Розвивати увагу, окомір, точність та швидкість рухів.