• Lorem ipsum dolor sit amet
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam augue tortor, mattis ac mollis viverra, lobortis at mi. Vivamus eget magna luctus, vehicula sapien in, accumsan lorem. Nullam iaculis enim id dictum finibus. Class aptent taciti massa nunc.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam augue tortor, mattis ac mollis viverra, lobortis at mi. Vivamus eget magna luctus, vehicula sapien in, accumsan lorem. Nullam iaculis enim id dictum finibus. Class aptent taciti massa nunc.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam augue tortor, mattis ac mollis viverra, lobortis at mi. Vivamus eget magna luctus, vehicula sapien in, accumsan lorem. Nullam iaculis enim id dictum finibus. Class aptent taciti massa nunc.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right


У зв’язку з швидкими темпами розвитку інформаційно-комунікативних технологій та процесом переходу до інформаційного суспільства перед системою освіти постає нове завдання: розробити технології, які забезпечили б формування в учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення та якісно організовувати свою інформаційну діяльність. Крім того, Інтернет (соціальнімережі, онлайн-ігри, Інтернет-серфінг) та комп’ютерні технології стають невід’ємною частиною життя сучасного школяра.

Процес створення презентації в Microsoft PowerPoint склада­ється з таких дій:

 • вибір загального оформлення;
 • додавання нових слайдів;
 • вибір розмітки слайдів;
 • зміна оформлення слайдів у разі необхідності;
 • зміна кольорової схеми;
 • застосування різноманітних шаблонів оформлення та дода­вання ефектів анімації тощо.

Комп’ютерні презентації є одним з видів мультимедійних про­ектів. Вони часто застосовуються в рекламі, під час виступів на кон­ференціях і нарадах, можуть також використовуватися на уроках для пояснення нового матеріалу вчителем або заслуховування до­повідей учнів.

Більшість машин складається із механізмів, вони мають як відмінні так і спільні частини. Механізми застосовуються у багатьох приладах, різноманітних апаратах та технічних пристосуваннях. Відрізняються вони один від одного за своїм призначенням та будовою.

Мета:

 • ознайомити учнів з прийомами обпилювання напилками тонколистового металу сформувати в них уміння виконувати ці операції;
 • виховувати організованість, культуру праці, увагу, охайність, бережливе відношення до інструментів та матеріалів;
 • розвивати координацію, точність, силу та швидкість рухів, окомір.

Мета:  

 • сформувати знання про конструювання виробів з листового металу;
 • розвивати технічний світогляд, естетичний смак, пізнавальну та творчу активність;
 • виховувати любов до праці, до предмету, творче ставлення до праці.

Мета: 

 • сформувати уявлення про процес свердління, забезпечити формування уміння  виконувати операцію свердління;
 • розвивати технічний  світогляд, вміння виділяти головне;
 • виховувати любов до праці, до предмету.
close