Головна » Статті » Трудове навчання » Уроки 7-9 класи

План-конспект уроку з трудового навчання: Нарізання різьби.

Тема. Нарізання різьби.

Мета. Ознайомити учнів з видами різьб та інструментами для нарізування різьби, навчити нарізувати різьбу; виховання працелюбності; розвивати логічне мислення.

Обладнання. Різьбонарізний інструмент, заготовки, плакати, деталі з різьбою.

Хід уроку

І. Організаційний момент. (5 хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. (10 хв.)

Які деталі з різьбою ви знаєте та використовували?

Чи у всіх деталях однакова різьба? Відповідь обґрунтуйте.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. (20 хв)

Прийоми нарізування різьби, і особливо різальний інстру­мент, що при цьому застосовується, багато в чому залежать від виду і профілю різьби.

Різьби бувають однозахідиі, утворені однією гвинтовою лі­нією (ниткою), або багатозахідні, утворені двома і більше нит­ками.

 За напрямом гвинтової лінії різьби поділяють на праві ІІ її ліві І.

Профілем різьби називається переріз її витка площиною, що проходить через вісь циліндра або конуса, на якому нарізано різьбу.

Для нарізування різьби важливо знати основні її елементи: крок, зовнішній, середній і внутрішній діаметри і форму про­філю різьби (рис. 23).

Кроком різьби S називають відстань між двома одно­йменними точками сусідніх профілів різьби, виміряну паралель­но осі різьби.

Зовнішній діаметр d — найбільша відстань між край­німи зовнішніми точками, виміряна в напрямі, перпендикуляр­ному до осі різьби.

Внутрішній   діаметр d1 — найменша  відстань   між крайніми внутрішніми точками різьби, виміряна в напрямі, пер­пендикулярному до осі.

Середній діаметр d2 — відстань між двома протилежними паралельни­ми бічними сторонами про­філю різьби, виміряна в на­прямі, перпендикулярному до осі.

За формою профілю різь­би поділяють па трикутні, прямокутні, трапецоїдні, упорні (профіль у вигляді нерівнобічної трапеції) її круглі.

Залежно від системи розмірів різьби поділяють на метричні, дюймові, труб­ні тощо.

У метричній різьбі кут ф трикутного профілю  дорівнює 60°, зовнішній, середній і внутрішній діаметри і крок різьби виражаються в міліметрах. Приклад позначення: М20х1,5 (пер­ше число — зовнішній діаметр, друге — крок).

У дюймовій різьбі кут трикутного профілю дорівнює 55°, діаметр різьби виражають у дюймах, а крок — числом ниток на один дюйм (1 дюйм = 25,4 мм). Приклад позначення: І1//' (зовнішній діаметр різьби в дюймах).

Трубна різьба відрізняється від дюймової тим, що її вихід­ним розміром є не зовнішній діаметр різьби, а діаметр отвору труби, на зовнішній поверхні якої нарізано різьбу. Приклад позначання: труб. 3/4" (цифри — внутрішній діаметр ' труби в дюймах).

Різьбу нарізують на свердлильних і спеціальних різьбона­різних верстатах, а також вручну.

При ручній обробці металів внутрішню різьбу нарізують міт­чиками, а зовнішню — плашками.

Мітчики за призначенням поділяють на ручні, машинно-ручні й машинні, а залежно від профілю нарізуваної різьби — на три типи: для метричної, дюймової та трубної різьб.

Мітчик складається з робочої частини і хвостовика. Робоча частина — це гвинт з кількома поздовжніми канавками. Вона призначена для безпосереднього нарізування різьби. Робо­ча частина, в свою чергу складається із забірної (різальної) і напрямної (калібруючої) частин. Забірна частина виконує основну роботу при нарізуванні різьби і виготовляється звичай­но у вигляді конуса. Калібруюча частина, як видно з самої наз­ви, направляє мітчик і калібрує отвір.

Поздовжні канавки призначені для утворення різальних пер з різальними кромками і розміщення стружки у процесі нарі­зування різьби.

Хвостовик призначений для закріплення мітчика в патроні або в воротку під час роботи.

Для нарізування різьби певного розміру ручні (слюсарні) мітчики звичайно виконують у комплекті з трьох штук. Першим і другим мітчиками нарізують різьбу попередньо, а третім нада­ють їй остаточних розмірів і форми. Номер кожного мітчика в комплекті позначено числом рисок на хвостовій частині. Існу­ють комплекти з двох мітчиків: попереднього (чорнового) і чистового.

Виготовляють мітчики з вуглецевої, легованої або швидкорі­зальної сталі.

При нарізуванні різьби мітчиком важливо правильно вибра­ти діаметр свердла, щоб виконати отвір, під різьбу. Діаметр отвору має бути дещо більшим за внутрішній діаметр різьби, оскільки матеріал при нарізуванні буде частково видавлюватись у напрямі до осі отвору. Розміри отворів під різьбу беруть з таблиць.

Плашки, що служать для нарізування зовнішньої різьби, залежно від конструкції поділяються на круглі та призматичні (розсувні).

Кругла плашка — це суцільне або розрі­зане кільце з різьбою на внутрішній поверхні і канавками, при­значеними для утворення різальних кромок і виходу стружки. Діаметр розрізних плашок можна регулювати в невеликих ме­жах. Це дає змогу відтворювати їхні розміри після зношування і збільшувати строк служби. Круглі плашки при нарізуванні різьби закріплюють у спеціальному воротку — плашкотримачі.

Призматичні (розсувні ) плашки, на відміну від круглих, складаються з двох половинок, так званих напівплашок. На кожній з них зазначено розміри різьби і цифру 1 або 2 для правильного закріплення в спеціальному пристрої (клупі). Кутові канавки (пази) на зовнішніх сторонах напів­плашок призначені для встановлення їх у відповідні виступи клупа, Виготовляють плашки з тих самих матеріалів, що й міт­чики.

При нарізуванні зовнішньої різьби важливо також визначити діаметр стержня під різьбу, оскільки в цьому випадку відбува­ється деяке вдавлювання металу і збільшення зовнішнього діа­метра утвореної різьби порівняно з діаметром стержня. Діаметр під різьбу беруть із спеціальних таблиць.

 

ІV. Практична робота (45 хв)

Обпилювання контурів деталей. Підготовка їх до нарізування різьби.

V. Підсумкова частина (10 хв)

Прибирання робочих місць

Домашнє завдання. Опрацювати конспект.

Категорія: Уроки 7-9 класи | Додав: ROM@N (12.02.2012)
Переглядів: 5396 | Рейтинг: 4.0/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: