Головна » Статті » Трудове навчання » Уроки 5-6 класи

Конструювання виробів з листового металу

Тема: Конструювання виробів з листового металу

Мета:  

 • сформувати знання про конструювання виробів з листового металу й сортового прокату;
 • розвивати технічний світогляд, естетичний смак, пізнавальну та творчу активність;
 • виховувати любов до праці, до предмету, творче ставлення до праці.

Об’єкт праці учнів: заготовка молотка.

Дидактичні матеріали: інструкційна карта по виготовленню молотка, різні види сортового прокату, моделі різних виробів

Матеріально-технічне забезпечення: Свердлильний верстат 2М-112, молоток, кернер, напилки, лещата, рисувалка, лінійка, верстак, заготовка молотка.

Трудові дії, прийоми та операції: вимірювання, розмічання, свердління, обпилювання.

Тип заняття: комбінований урок.

План уроку

№ п/п

Етапи уроку

Час, хв.

Організаційно-методичні вказівки

 1.  

Організаційна частина

2-3

 

 1.  

Оголошення теми, мети та завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.

3-5

 

 1.  

Повторення раніше вивченого

5-7

Усне фронтальне опитування.

 1.  

Викладення нового матеріалу

20

Бесіда, пояснення, демонстрація.

 1.  

Закріплення нового матеріалу

5

Усне опитування

 1.  

Вступний інструктаж

4-7

Розповідь

 1.  

Самостійна практична робота

40

Форма організації праці індивідуальна

 1.  

Поточний інструктаж

 

 

 1.  

Заключний інструктаж

1-3

 

 1.  

Підведення підсумків уроку

3

 

 1.  

Задання д/з

2

 

 1.  

Прибирання робочих місць

5

 

Конспект заняття

І. Добрий день, сідайте. Хто сьогодні черговий? Назвіть будь-ласка відсутніх. Чи всі готові до уроку? Добре, тоді починаємо.

ІІ. Тема нашого уроку – Конструювання виробів з листового металу і сортового прокату. Тож ви вже мабуть зрозуміли, що на сьогоднішньому занятті ми з’ясуємо що ж називається конструюванням, сортовим прокатом, розглянемо правила та послідовність конструювання виробів з листового металу і сортового прокату, а також дізнаємося які його види існують та  використовуються у промисловості.

Але спочатку я хочу почути відповідь на таке питання: Чи потрібно вивчати цю тему в школі, аргументуйте, свою відповідь. (Учні висловлюють власні думки). Так, правильно. Знання цього матеріалу дозволить вам більш повно та якісніше втілювати в життя свої творчі задуми по виготовленню різноманітних виробів як на уроках праці, так і в повсякденному житті. Хочу також зробити таке зауваження: у минулому році ви робили підсвічники, можливо хтось пам’ятає який матеріал ви при цьому використовували? Так, правильно, це був листовий метал. А з чого ви зараз робите молотки? Правильно, з металевих брусків певних розмірів. Тож бачимо, що навіть не вивчаючи цієї теми ви вже використовуєте її на практиці. Гадаю, що поглибити свої знання вам не завадить.

ІІІ.  Проте спочатку давайте трохи пригадаємо попередній матеріал (усне фронтальне опитування):

 • Що називається свердлінням?
 • Які ви знаєте пристрої для утворення отворів? Інструменти?
 • Перелічить, які види свердл ви знаєте?
 • З яких частин складається свердло?
 • Розкажіть послідовність технологічного процесу свердління.

Гаразд, бачу, що попередній матеріал ви засвоїли добре, тож зараз ми переходимо до вивчення нового теми. Матеріал не дуже складний і якщо ви не будете відволікатися, то гарно його засвоїте.

IV. (Бесіда, пояснення, демонстрація). Як на вашу думку, що таке конструювання? (Відповіді учнів) Під конструюванням розуміють процес створення образу предмета. Це може бути який-небудь  прилад, інструмент або механізм. А, відповідно,  конструкція – це схема пристрою, інструменту і т.д.  Давайте це з вами запишемо.

Конструювання являється, як правило, частиною більш широкого процесу – проектування виробів, тобто створення нових виробів в уяві конструктора. Так, наприклад, коли ви починали роботу над своїми молотками ви мали лише брусок з металу, проте кожен у своїй уяві бачив вже готовий виріб. І якщо порівняти ваші задуми, то ми б побачили, що всі вони хоч трохи, але різняться. Тож саме від конструктора залежить яким буде остаточний вигляд готового виробу.

Процес проектування має декілька основних стадій:
 1. Розробка ескізного проекту. На цій стадії проводять розрахунки, вибирають способи виготовлення виробів, креслять основні вузли даної деталі (рисуються від руки з дотриманням пропорцій деталей).
 2. Розробка технологічного проекту. На цьому етапі виконується креслення технічного проекту (загальний вигляд і складальне креслення всіх вузлів виробу) визначається будова виробу.
 3. Робоче проектування, тобто розробка робочих креслень деталей і робочих складальних креслень. На цій стадії остаточно встановлюють форму деталей, їх розміри.

Підсумовуючи вищесказане, для того, щоб мати повний технічний проект виробу, треба розробити креслення. Спроектований виріб “поділяють” на частини (деталюють), перевіряють точність і правильність їх з’єднання. Потім складають перелік усіх складальних одиниць і деталей.

При виготовленні деталі повинні бути витримані розміри, зазначені на кресленні. Але оскільки виготовлення деталі з однаковими розмірами з різних технічних причин неможливо (яких саме? Учні наводять приклади), то їх виготовляють з такими розмірами, які можуть коливатися у певних межах.

Точність виготовлення деталі характеризується тим, наскільки справжній розмір відрізняється від номінального (зазначеного на кресленні). Тому на підприємствах деталі виготовляють у межах допустимих відхилень, які називаються допуски.

А тепер скажіть мені що ж таке сортовий прокат? (Учні пропонують варіанти відповідей) Тож, підсумовуючи сортовий прокат – це металічні заготовки певного профілю та розмірів. Ви всі мабуть знаєте, що виготовити одну особливу деталь завжди дорожче, ніж багато однакових. Тож з метою економії коштів, часу та матеріалу у промисловості виготовляють стандартні заготовки з металу встановлених розмірів. В залежності від призначення сортовий прокат може мати різні розміри та профіль. Так, наприклад, ваші молотки ви виготовляєте з заготовки квадратного профілю, також вам мабуть відомий такий прокат, як рельс.  Мабуть зрозуміло скільки рельсів прокладено по всьому світу, тож рельсовий прокат виготовляють у великих об’ємах. А з квадратного бруса дуже легко виточити або іншим видом обробки виготовити необхідну деталь. (Малюю на дошці різні види сортового прокату, учні перемальовують у зошит та підписують відповідними назвами: квадратний, прямокутний, трикутний, круглий, рельсовий,  тавровий, двутавровий).

А чому, на вашу думку наша тема звучить саме „Конструювання виробів з листового металу та сортового прокату”? (Учні наводять варіанти відповідей). Так, правильно, тому що сортовий прокат та листовий метал дуже широко розповсюджені, мають відносно невелику ціну та гарно піддаються різним видам обробки. Саме тому їх часто використовують у поєднанні при виготовленні різних виробів, деталей та пристроїв. А які вироби, на вашу думку, можна сконструювати використовуючи ці металеві напівфабрикати? (Учні пропонують відповіді). Гаразд, добре. Бачимо, що перелік можна продовжувати й продовжувати і обмежується він лише творчою уявою конструктора. Гадаю всім зрозуміле значення сортового прокату й листового металу у сучасній промисловості та повсякденному житті.

V. А тепер давайте трохи згадаємо, що ж ми вивчили на сьогоднішньому уроці (усне опитування):

 • Що ви розумієте під конструюванням?
 • Що таке конструкція?
 • У чому полягає відмінність між конструкцією та конструюванням?
 • Назвіть етапи проектування виробу.
 • Що таке сортовий прокат? Назвіть його види.
 • Як на вашу думку, чи може сучасна промисловість працювати без використання сортового прокату? Листового металу? Поясніть свою відповідь.

VІ. А зараз ми приступимо до практичної роботи. Чи всі принесли заготовки молотка? Якщо хтось забув, то підніміть руку, я дам вам індивідуальне завдання.

Нагадую, що при виконанні роботи треба дотримуватись безпечних прийомів праці, вмикати верстат можна тільки з дозволу вчителя, весь інструмент використовувати тільки за призначенням. Тож, вдягаємо спецодяг та приступаємо до роботи, якщо виникають ускладнення або запитання, то звертайтеся до мене. Все, починаємо працювати.

VІІ-VІІІ. При самостійній практичній роботі учнів проводжу цільові обходи класу, перевіряю правильність виконання трудових прийомів, проведення самоконтролю та дотримання правил техніки безпеки. Допомагаю учням при виникненні ускладнень або запитань.

ІХ. Заключний інструктаж.

Аналізую об’єм роботи, виконаний на уроці кожним учнем, вказую на типові помилки, демонструю найкращі роботи.

Х. Підведення підсумків уроку.

Взагалі урок пройшов добре. На протязі всього заняття клас був активним та уважним, було б дуже добре, якщо б і на наступному уроці ви виявляли такий інтерес до предмету.

Гадаю вивчений сьогодні матеріал знадобиться вам у подальшому житті, дозволить вам проявити творчість при конструюванні різних виробів на уроках праці та вдома.

 Виставляю оцінки за практичну роботу.

ХІ. Вивчити записи у зошиті. На наступне заняття обов’язково при собі мати спецодяг та заготовку молотка, яку в кінці уроку ви повинні будете здати на остаточне оцінювання.

ХІІ. Кожний учень прибирає своє робоче місце, чергові – майстерню.

Все, урок закінчено, до побачення.

Категорія: Уроки 5-6 класи | Додав: admin (16.12.2014)
Переглядів: 1759 | Теги: листовий, Метал | Рейтинг: 4.0/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Усі смайли
Код *: