ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

У зв’язку з швидкими темпами розвиткуінформаційно-комунікативнихтехнологій та процесом переходу до інформаційногосуспільства перед системою освітипостаєновезавдання: розробититехнології, якізабезпечили б формування в учнівуміннявчитися, оперувати і управлятиінформацією, швидкоприйматирішення та якісноорганізовувати свою інформаційнудіяльність. Крім того, Інтернет (соціальнімережі, онлайн-ігри, Інтернет-серфінг) та комп’ютернітехнологіїстаютьневід’ємноючастиноюжиттясучасного школяра. Цепризводить до обмеження кола інтересівдітей та зниженнярівняїхпізнавальноїактивності. Особливоїактуальностінабуває проблема створення умов та використанняінноваційних форм навчання на уроках інформатики. Вчитель повинен поєднатизасвоєння теоретичного матеріалу та формуванняновихвмінь і навичок таким чином, щобпізнавальнаактивністьучнівбула на високомурівні. Методи, щовикористовуютьсявчителем, повинніпідвищуватиефективністьсамостійноїроботиучнів, розвиватиїхтворчіздібності та дозволятивчителевіздійснюватитворчийпідхід до організаціїуроків.Такожпотрібновраховуватирівеньпізнавальнихздібностейучнів, бонепосильнізавданняможутьпідірвативіруучнів у своїсили і не дадуть позитивного ефекту. Своїзнання та досвідвчитель повинен поєднувати з використаннямігровихтехнік, квестів, спільноїроботи з документами та веденням блогу, щоботримативисокірезультатизасвоєннязнаньучнів.

Новою формою проведенняуроків з поєднаннямрізнихелементівмотиваціїнавчальноїдіяльності та ІКТ є квести. Один квестможнарозробити на цілу тему і в рамках одного уроку працювати над певнимзавданням, щотриматимедитячуувагу та цікавість до завершенняквесту (теми), аджедітямподобаєтьсявиконуватизавдання в рамках певного сюжету. Але перш ніж використовувати квест-технології в своїй професійній діяльності, вчитель повинен все гарно спланувати. Провести тренувальний квест, зробити необхідну діагностику рівня пізнавальної активності та мотивації учнів. Для цього можна використати різного виду опитувальники або зробити невеличке анкетування. Як варіант можна обговорити очікувані результати на форумі квесту, а по закінченню – зробити рефлексію. Зазвичай діти не приховують своїх вражень і д’якують вчителеві за вивчення матеріалу в такій формі. Це і буде показником вашої роботи, що означає квест розроблено та проведено успішно.

При плануванні уроків інформатики з використанням квест-технологій обов’язково необхідно врахувати: 1) комп’ютерне та мультимедійне обладнання, яке ви зможете використати; 2) програмне забезпечення; 3) рівень володіння комп'ютерною технікою учнів; 4) можливості учнів використовувати комп'ютерні технології вдома.

Розібравши визначення понять «квест» та «веб-квест», можна зробити висновок, що «квест – це змагання, в яких учасники вирішують завдання в логічній послідовності та в рамках певного сюжету», а «веб-квест – це змагання, завдання якого містить елементи рольової гри, для виконання якого використовуються інтернет-ресурси».

Веб-квест як педагогічна технологія дозволяє вчителеві поєднати різні форми роботи та підвищити рівень пізнавальної активності учнів. При розробці власного веб-квесту для уроків інформатики необхідно дотримуватися чіткої структуру:

1) вступ, де автор повинен прописати тему квесту, план та ролі учасників, варто вказати, що діти вмітимуть та знатимуть в результаті проходження веб-квесту;

2) завдання - їх необхідно підбирати до теми, але при цьому необхідно враховувати опорні знання учнів. Крім цього всі завдання повинні бути зрозумілими і цікавими. Чітко визначено підсумковий результат самостійної роботи (наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка повинна бути захищена, і зазначена інша діяльність, яка спрямована на переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної інформації);

3) список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді - на компакт-дисках, відео та аудіо носіях, у паперовому вигляді, посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів по темі), необхідних для виконання завдання. Цей список повинен бути анотований;

4) опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику квесту при самостійному виконанні завдання;

5) критерії оцінювання, які залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються в веб-квесті;

6) інструкція щодо виконання (як організувати і представити зібрану інформацію), послідовність та повнота відповідей, оформлення отриманих результатів та їх подання;

7) висновок, де підсумовується досвід, який отримали учасники під час самостійної роботи над веб-квестом. Іноді корисно включити на закінчення риторичні запитання, що стимулюють активність учнів продовжити свої досліди в подальшому.

Зміст та структуру уроків з елементами веб-квесту вчитель повинен планувати відповідно обраної теми. Для цього необхідно об’єктивно оцінити вміння учнів працювати з комп’ютерною технікою, користуватися браузером, пошуковою системою, програмами: Word, Excel, PowerPoint, Paint та знання правил безпечного використання Інтернет-ресурсів. При плануванні веб-квесту на уроці інформатики вчитель повинен першим етапом створити цікавий сюжет в рамках якого, учням необхідно буде виконувати логічні завдання. Сюжет повинен бути не дуже заплутаним, але цікавим. Його можна побудувати на основі легенди або казкової історії, у вигляді мандрівки чи взяти за основу міф.

Другим етапом є розробка завдань. Завдання повинні відповідати рівню знань учнів (можна розробити завдання на декілька рівнів складності). Американські дослідники пропонують наступні види завдань для веб-квестів:

– переказ - демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, розповіді;

– планування та проектування - розробка плану або проекту на основі заданих умов;

– самопізнання - будь-які аспекти дослідження особистості;

– компіляція - трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури;

– творче завдання - творча робота в певному жанрі - створення п'єси, вірша, пісні, відеоролика;

– аналітична задача - пошук та систематизація інформації;

– детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих фактів;

– досягнення консенсусу - вироблення рішення по гострій проблемі;

– оцінка - обґрунтування певної точки зору;

– журналістське розслідування - об'єктивний виклад інформації (поділ думок і фактів);

– переконання - схилення на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб;

– наукові дослідження - вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

Третім етапом буде вибір платформи для розміщення веб-квесту. Це може бути сайт, блог або вікісторінка. Тут можна розмістити відповідно до структури: вступ, завдання, необхідні ресурси та джерела, критерії оцінювання, форум або чат для спілкування чи обоворення проблемного завдання.

При виборі платформи для розміщення веб-квесту необхідно враховувати додаткові сервіси та можливості:

- розміщення фотографій та зображень;

- додавання відео;

- спільна робота з документами;

- створення таблиці результатів;

- календар веб-квесту;

- зручність додавання файлів;

- навігація та інтерфейс сторінок.

Категорія: Методичні рекомендації | Додав: admin (06.12.2018)
Переглядів: 5 | Теги: автор Сергієнко Т. | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Усі смайли
Код *:
close