Головна » Статті » Інформатика » Уроки 11 клас

тема: „Створення запитів”.
Тема: „Створення запитів”.
Мета: Навчальна: Дати дітям початкове уявлення що таке масиви, для чого вони потрібні.
 Виховна: Виховувати в учнів естетичний смак, культуру праці.
 Розвиваюча: Розвивати творчу пізнавальну активність.
Тип заняття: комбінований.

ПЛАН УРОКУ

 Організаційна частина.
Повідомлення теми уроку.
Перевірка раніше вивченого матеріалу.
Викладення нового матеріалу.
Закріплення одержаних знань.
Підведення підсумків.
Домашнє завдання.
Фронтальне опитування.
Використання наочності, розповідь.
Фронтальне опитування.

ХІД УРОКУ
1. Організаційна частина.
Перевірка відсутніх

2. Повідомлення теми уроку.
Тема: „Створення запитів”.

3. Перевірка раніше вивченого матеріалу.
Виконання домашнього завдання на дошці.

4. Викладення нового матеріалу.
Майстер запитів .
Щоб спростити задачу користувача, до складу Access включений майстер запитів, дозволяючий автоматизувати процес побудови запиту. Давайте за допомогою цього майстра виконаємо вибірку інформації з таблиць бази даних Контакти. 
1. У вікні бази даних клацніть на кнопці Запити (Queries). 
2. Двічі клацніть на значку Створення запиту за допомогою майстра (Create Query Using Wizard). 
3. В списку, що розкривається, Таблиці і запити (Tables/Queries) першого вікна майстра виберіть таблицю Список (мал. 17.1). 
4. В списку Доступні поля (Available Fields) клацніть на рядку Дата. 
5. Клацніть на кнопці >, щоб перемістити виділене поле в список Вибрані поля. 
6. Повторюючи кроки 3-5, додайте в список Вибрані поля поле, Опис таблиці Список, а також нулі Прізвище таблиці Контакти. 
7. Клацніть на кнопці Далі. 
8. Введіть ім'я запиту Перелік контактів і клацніть на кнопці Готово. 
Access побудує запит і виконає його. Запит — це набір умов, згідно яким проводиться вибірка інформації з таблиць. Запуск запиту формує нову таблицю даних, єдиною відмінністю якої від звичайних таблиць є те, що за допомогою повторних запусків запиту її дані можна обновляти відповідно до зміни інформації джерел даних запиту. 
Щоб база даних виглядала цікавішим, в таблицю Список було додано декілька нових записів. 
У випадку, що розглядається, умова відбору ініціює отримання з таблиці Список полів Дата і Опис всіх записів, що є, а також поля Прізвище таблиці Контакти. Таблиці Список і Контакти зв'язаний між собою через поле Код_Контакти, при цьому Контакти є головною таблицею, а Список — підлеглій (тобто кожного запису таблиці Список відповідає тільки один запис таблиці Контакти). Тому в полі Прізвище результату запиту виводиться прізвище з того запису таблиці Контакти, значення поля Код_Контакти якій співпадає із значенням однойменного поля таблиці Список. 
Конструктор запитів 
Майстер запитів уміє конструювати тільки прості умови відбору. Щоб накласти додаткові обмеження, слід користуватися конструктором запитів, забезпечуючим повне управління параметрами запиту і побудова складних умов відбору даних. 
1. Щоб перемкнутися в режим конструктора, виберіть команду Вигляд > Конструктор (View > Design View). Вікно конструктора показано на мал. 17.3. В його верхній частині відображаються списки полів таблиць, до яких звертається запит, і зв'язку між таблицями. Нижня область містить бланк вибору полів таблиць, умов відбору і режимів сортування. Щоб додати в запит ще одне поле, виконайте наступні кроки. 
2. Перемістіть покажчик на пункт Ім'я таблиці Контакти. 
3. Натискуйте кнопку миші і перетягніть поле Ім'я у верхній осередок четвертого рядка бланка запиту. Його ім'я з'явиться в цьому осередку, а ім'я відповідної таблиці — в другому осередку того ж стовпця. Третій рядок бланка запиту дозволяє сортувати результат запиту по тому або іншому полю. 
4. В списку, що розкривається, третього осередку третього стовпця бланка виберіть пункт За збільшенням. 
Примітка 
Щоб додати в запит відразу всі поля таблиці, перетягуйте пункт *. Якщо потрібна таблиця відсутня у верхній частині вікна запиту, клацніть на кнопці Відобразити таблицю (Show Table) панелі інструментів, виділіть потрібну таблицю або запит у вікні, що відкрилося, діалогу, клацніть на кнопці Додати, а потім на кнопці Закрити. 
5. Призначте той же режим сортування для поля Ім'я. Тепер записи результату запиту будуть впорядковані за абеткою прізвищ і імен. Варіант, що є, зв'язку додає в результат запиту тільки ті записи зв'язаних таблиць, в яких значення полів Код_Контакти рівні. Оскільки для деяких людей з таблиці Контакти немає записів в таблиці Список, то інформація про таких людей не включається в результат запиту. Щоб запит повертав дані навіть про тих людей (включених в таблицю Контакти), з якими не було ніяких контактів, що знайшли віддзеркалення в таблиці Список, слід змінити параметри об'єднання. 
6. Двічі клацніть на лінії зв'язку. 
7. У вікні, що відкрилося, діалогу Параметри об'єднання (Join Properties) виберіть положення перемикача Об'єднання всіх записів з "Контакти" і лише тих записів з "Список", в яких зв'язані поля співпадають (Include All Records From "Контакти" And Only Those Records From "Список" Where Joined Fields Are Equal). 
8. Клацніть на кнопці ОК. На одному кінці лінії зв'язку з'явиться стрілка, вказуюча на зміну режиму об'єднання. 
Примітка 
Зміна режиму об'єднання у вікні запиту ніяк не впливає на параметри початкового зв'язку, визначальні правила взаємодії між таблицями даних, а задає тільки порядок відбору записів бази даних, що включаються в результат запиту. 
9. Клацанням на кнопці Вид панелі інструментів запустите запит повторно. Результат виконання запиту з урахуванням сортування і нового режиму об'єднання буде таким, як показано на мал. 17.5. 
10. Закрийте вікно запиту. 
11. У відповідь на питання про необхідність збереження нової структури запиту відповідайте Так. 
Умова відбору 
Додавання в запит умови відбору дозволяє вибирати з таблиці не всі записи, а лише ті, які задовольняють певним критеріям. Наприклад, вас можуть зацікавити контакти, що доводяться на грудень 1999 року. Давайте модифікуємо запит додаванням відповідної умови відбору. 
1. Виділіть у вікні бази даних (мал. 17.4) значок запиту Перелік контактів. 

2. Клацніть на кнопці Конструктор. 
3. В бланку запиту клацніть на осередку Умову відбору (Criteria) першого стовпця правою кнопкою миші і виберіть в контекстному меню команду Побудувати (Build). Відкриється вікно будівника виразів. 
4. В лівому списку будівника клацніть на теці Оператори (Operators). 
5. В середньому списку виберіть категорію Порівняння (Comparison). 
6. В правому списку двічі клацніть на пункті Between, щоб додати цей оператор в нулі формули. 
7. Клацанням виділите в полі формули перший местозаполнитель «Вираз» («Ехрг»). 
8. В лівому списку будівника виразів подвійним клацанням відкрийте теку Функції. 
9. 9. Клацніть на теці Вбудовані функції, що містить стандартні функції Access. 
10. В середньому списку будівника виразів клацніть на пункті Дата/час (Data/Time). 
11. В правому списку двічі клацніть на функції DateValue, щоб замінити нею местозаполнитель «Вираз». 
12. Натискуйте двічі клавішу —>, виділивши местозаполнитель «stringexpr». 
13. Введіть текст "1.12.99". 
14. Повторюючи кроки 7-13, замініть другою местозаполнитель «Вираз» на вираз DateValue ("31.12.99"). 
У вас повинна вийти формула Between DateValue ("1.12.99") And DateValue ("31.12.99"). Вона перевіряє умову знаходження дати в інтервалі від 1 до 31 грудня 1999 р., тобто відбирає ті записи, значення поля Дата яких відноситься до грудня 1999 р. 
Примітка 
Якщо ви вже освоїли правила побудови виразів Access, то можете не користуватися будівником, а безпосередньо вводити вирази в бланк запиту. 
15. Клацніть па кнопці ОК. Побудована формула з'явиться в осередку Умова відбору першого стовпця бланка запиту. При виборі записів, що відносяться до одного місяця, точна дата контакту може виявитися неістотною. Зовсім викинути це поле з бланка запиту не можна, оскільки воно необхідне для реалізації умови відбору. Проте будь-яке поле можна приховати, тобто не включати в результат запиту. 
16. Скиньте прапорець Висновок на екран (Show) першого стовпця запиту (мал. 17.5). 
17. Клацанням на кнопці Запуск (Run) панелі інструментів виконаєте запит.  
Підсумковий запит 
Запити дозволяють не тільки вибирати записи з таблиць, але і обчислювати різні статистичні параметри. Наприклад, можна підрахувати сумарну кількість контактів і вивести дати першого і останнього контакту з кожним з людей, включених в таблицю Контакти. Щоб побудувати такий запит в режимі конструктора, виконайте наступні дії. 
1. У вікні бази даних клацніть на кнопці Запити. 
2. Двічі клацніть на значку Створення запиту в режимі конструктора (Create Query In Design View). 
3. У вікні, що відкрилося, діалогу (мал. 17.6) виділите рядок Контакти. 
4. 4. Клацанням на кнопці Додати додайте вибрану таблицю у верхню область конструктора запиту. 
5. 5. Виділіть пункт Список і знову клацніть на кнопці Додати. 
6. 6. Клацанням на кнопці Закрити закрийте вікно діалогу Додавання таблиці (Show Table). Списки полів двох таблиць, сполучені лінією зв'язку, з'являться у вікні конструктора. 
7. 7. Клацніть на кнопці Групові операції (Totals) панелі інструментів. В бланку запиту з'явиться додатковий рядок Групова операція: (Total), дозволяюча виконувати статистичні операції із значеннями конкретних полів. 
8. Перетягніть поле Прізвище в осередок Поле (Field) першого стовпця конструктора. 
9. В той же осередок другого стовпця перетягнете поле Ім'я таблиці Контакти. 
  В третій, четвертий і п'ятий стовпці бланка запиту перетягнете поле Дата таблиці Список 
11. В списку, що розкривається, осередку Групова операція (Total) третього стовп ца бланка запиту виберіть пункт Min. 
12. В тому ж осередку четвертого стовпця виберіть пункт Мах. 
13. В п'ятому стовпці задайте групову операцію Count. Групові операції побудованого запиту оброблять всі записи таблиці Список, відповідні конкретній людині з таблиці Контакти, і замість самих даних таблиці Список виведуть у відповідне поле результату запиту тільки значення величини, обчислюваної по певній формулі. Доступні групові операції перераховані в табл. 17.1. 
ТАБЛИЦЯ 17.1 . Групові операції 
Назва Функція 
Умова(Where) Режим завдання умови відбору для поля, але якому не виконується угрупування. Access автоматично робить таке поле прихованим 
Вираз (Expression) Обчислюване поле, значення якого розраховується по складній формулі 
Group Поле, визначальне групу записів, по якій обчислюються статистичні параметри. До однієї групи відносяться всі записи, для яких значення поля з режимом Group однакові 
  Last Останнє значення в групі 
  First Перше значення в групі 
  Var Варіація значень поля 
StDev Стандартне відхилення величин нуля від середнього 
Count Кількість записів, відповідне нулі яких не містить величини Null 
  Мах Максимальне значення 
Min Мінімальне значення 
  Avg Середнє значення поля  
Sum Сума значень поля по всіх записах 
 Примітка 
Оскільки в п'ятому полі запиту обчислюється кількість записів, в осередок Поле цього стовпця можна помістити будь-яке поле таблиці Список. 
14. Клацніть на кнопці Вигляд, щоб виконати запит. З'явиться таблиця з п'ятьма стовпцями. Два перші стовпці містять прізвища і імена людей. По них виконується угрупування, тобто розрахунок значень решти полів запиту виконується для записів таблиці Список, що зіставляється з однією людиною. Як вже мовилося вище, відповідність контакту таблиці Список і людину з таблиці Контакти визначається полями Код_Контакти, за допомогою яких здійснюється зв'язок цих двох таблиць. Третій і четвертий стовпці запиту виводять відповідно дату першого (функція Min) і останнього (функція Мах) контакту з даною людиною. П'ятий стовпець містить кількість записів в таблиці Список (функція Count), відповідних. даній людині, тобто число контактів з ним. Єдиний недолік побудованого запиту — це незрозумілі імена стовпців. Давайте скоректуємо їх. 
15. Клацанням на кнопці Вигляд поверніться в конструктор запиту. 
16. В осередку Поле третього стовпця заміните ім'я Дата на текст Дата першого контакту: Дата. Права частина цього виразу, розташована правіше за двокрапку, як і раніше задає ім'я поля, а ліва визначає назву стовпця результату запиту. Таким чином, будь-якому стовпцю запиту можна призначити довільне ім'я. 
17. В осередку Поле четвертого стовпця введіть Дата останнього контакту: Дата. 
18. В першому рядку п'ятого стовпця бланкозапроса введіть Число контактів: Дата. 
Примітка 
На жаль, подібний прийом не підходить для зміни назви поля, значення якого не обчислюється, а передається з таблиці. Тобто у такий спосіб не вдасться перейменувати поле Ім'я. 
19. Знову клацніть на кнопці Вигляд.  
20. Закрийте запит. 
21. Для збереження змін структури клацніть на кнопці Так. 
22. У вікні діалогу Збереження (Save As) введіть ім'я Підсумковий запит і клацніть на кнопці ОК. 
Запит дії 
До цих пір ви стикалися із запитами, що виконують вибірку даних і деякі обчислення. Проте запити можуть застосовуватися також для додавання, видалення і оновлення групи записів таблиці. Такі запити є могутнім інструментом перетворення даних, вони називаються запитами дії. Припустимо, що із якихось причин вам знадобилося скоректувати дати контактів, замінивши у всіх записах таблиці Список, що відноситься до 1999 року, місяць листопад на грудень. Подібну операцію важко виконати уручну, - якщо в таблиці містяться декілька тисяч записів. Запит дії дозволяє швидко вирішити поставлену задачу. 
1. У вікні бази даних клацніть на кнопці Таблиці. 
2. Виділіть таблицю Список, дані якої потрібно відновити. 
3. В палітрі кнопки Новий об'єкт (New Object) виберіть пункт Запит (Query). Відкриється вікно діалогу Новий запит (New Query), показане на мал. 17.8. Подібне вікно відкривається і при клацанні на кнопці Створити (New) вікна бази даних. Воно дозволяє вибрати найзручніший спосіб створення об'єкту. 

4. Двічі клацніть на рядку Конструктор (Design View). Таблиця Список, виділена у вікні бази даних на кроці 2, автоматично з'явиться у вікні конструктора запитів. 
5. Перетягніть в бланк запиту поле Дата, значення якого потрібно обновляти. 
Примітка 
Назва поля, укладене в квадратні дужки, є посиланням на значення поля. Щоб послатися на полі іншої таблиці, потрібно на початку вказати ім'я таблиці, а потім ім'я поля (обидва імена в квадратних дужках) і розділити їх окличним знаком. Наприклад [Контакти]! [Прізвище]. 
6. В палітрі кнопки Тип запиту (Query Type) виберіть пункт Оновлення (Update Query). Опис всіх можливих варіантів запитів, пропонованих програмою Access, приведений в табл. 17.2. Структура бланка запиту видозмінюється відповідно до типу запиту. В бланку вибраного варіанту запиту на оновлення з'являється поле Оновлення (Update To), в яке потрібно ввести нове значення поля. Щоб змінити місяць дати з листопаду на грудень, достатньо додати до дати 30 днів. 
7. Введіть в осередок Оновлення (Update To) формулу [Дата] +30. 
ТАБЛИЦЯ 17.2. Варіанти запитів 
Тип Опис 
Вибірка (Select) ; Вибірка даних в таблицю результату запиту 
на основі вказаних умов відбору 
Перехресний (Crosstab) Результат запиту виводить статистичні 
значення (суму, кількість або середнє) для 
одного з полів таблиці залежно від двох 
параметрів інших полів таблиці, задаючих 
заголовки рядків і стовпців результату 
перехресного запиту 
Створення таблиці 
(Make-Table) Створення нової таблиці в поточній або в іншій 
базі даних на базі інформації з тих, що є 
таблиць 
Оновлення (Update) Оновлення даних таблиці 
Додавання (Append) Додавання набору записів в таблицю 
Видалення (Delete) Видалення записів таблиці у відповідності 
з вказаним критерієм 


8. Щоб обновлялися тільки дати, що відносяться до листопаду 2000 року, введіть в осередок Умову відбору формулу Between DateValue ("1.11.99") And DateValue ("30.11.99"), яка детально обговорювалася в третій вправі цього заняття (мал. 17.12). 
9. Закрийте запит, зберігши його під ім'ям Оновлення. 
10. Клацніть на кнопці Таблиці вікна бази даних і подвійним клацанням на значку Список відкрийте цю таблицю. В ній є чотири записи, що відноситься до листопаду 2000 року. 
Примітка 
Запити дії можуть виконувати широкомасштабні зміни даних, які відмінити вже неможливо. Будьте уважний. Перед запуском таких запитів корисно зробити резервну копію бази даних, щоб мати нагоду повернутися до початкового стану таблиць. Значки запитів дії забезпечені окличним знаком, застережливим про їх особливу роль. 
11. У вікні бази даних клацніть на кнопці Запити. 
12. Двічі клацніть на значку Оновлення. 
Відповідайте Так на питання про необхідність запуску запиту дії. Access проінформує вас про виявлення чотирьох записів, що задовольняють умові відбору, і попросить підтвердити необхідність їх зміни. 

13. Клацніть на кнопці Та і вивчите зміни, що відбулися з даними таблиці Список
Підведення підсумків.
На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з основними принципами створення запитів
7. Домашнє завдання.
На наступний урок вивчити конспект, ст. 130 параграф 5.6
Категорія: Уроки 11 клас | Додав: ROM@N (14.09.2009)
Переглядів: 1994 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.5/2
Всього коментарів: 1
1  
много букоФФФ!

Ім`я *:
Email *:
Код *: