Головна » Статті » Інформатика » Уроки 10 клас

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернет. Сервер та робоча станція.

Тема: Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернет. Сервер та робоча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Поняття про ресурси Інтернет. Ідентифікація комп’ютерів в мережі. Адресація в Інтернет. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування глобальної мережі.

Мета: Познайомити учнів з поняттями "комп’ютерна мережа”, "сервер”, "робоча станція”, з системою адрес та видами протоколів, що використовуються в мережі Інтернет, сформувати уявлення про принципи будови та функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж та організацію інформаційного зв’язку в Інтернет.
 Розвивати в учнів уважність, уяву, збагатити словник новими термінами.
 Виховувати допитливість, культуру мовлення, сприяти формуванню особистості.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: навчальна комп’ютерна програма "TeachPro Internet”, таблиця "Рівні протоколу ТСР/ІР”, таблиця "Інформаційна система клієнт-сервер”.

Хід уроку
I. Вступна частина
Організація роботи групи:
привітання, перевірка присутніх, підготовка робочих місць до роботи.

II. Актуалізація опорних знань
Бесіда за питаннями:
- Що таке комп’ютер? 
- Що таке інформація? 
- Навіщо людині інформація?
- Що найважливіше для людини в інформації? 
- Що найважливіше для комп’ютера в інформації? 
- Які дій ми відносимо до поняття "обробка інформації”? 
- Які дії з інформацією ми виконували за допомогою комп’ютера? 

III. Вивчення нового матеріалу з поетапним закріпленням
План:
1. Глобальна мережа Інтернет. Історія створення 
2. Протоколи передавання інформації 
3. Ідентифікація комп’ютерів в мережі. Адресація в Інтернет
4. Сервер та робоча станція 

1. Повідомлення учня за індивідуальним домашнім завданням
План повідомлення:
- Створення мережі ARPANET (60-ті роки), розробка ІР-протоколу
- Поява локальних мереж (70-ті роки), використання ІР-технології
- Освітній проект NSFNET (80-ті роки) 
- Поява терміну "Інтернет”, прокладання "хребта Інтернет”

Повторення та запис в зошиті основних понять:
- ARPANET – мережа американського військового відомства, що стала попередницею мережі Інтернет.
- Інтернет – це всесвітня комп’ютерна мережа, що є сукупністю різнорідних комп’ютерних мереж та окремих комп’ютерів, яка використовує стек протоколів ТСР/IР для передачі інформації між користувачами.
- Хребет Інтернет (BackBone) – високоякісні магістральні канали зв’язку, до яких приєднуються організації – постачальники послуг Інтернет.

2. Повідомлення учителя
Обов’язковою умовою всякого обміну інформацією є наявність єдиної мови, яку розуміє кожна із сторін обміну. У комп’ютерних мережах різними абонентами використовуються різні марки комп’ютерів, типи модемів, лінії зв’язку, комп’ютерні програми. Щоб різноманітне мережне обладнання працювало узгоджено, робота мереж підкоряється спеціальним технічним угодам, які називають протоколом.
Протокол – це набір правил обміну інформацією між комп’ютерами, встановлених за взаємною домовленістю.
Згідно з цим стандартом потік інформації в мережах має дискретну структуру, логічною одиницею якої є пакет (кадр). Вся інформація між вузлами мережі передається у вигляді пакетів стандартної довжини та структури, які мають свій номер, адресу одержувача та інші поля. Пакети передаються як окремі повідомлення, можливо, навіть за різними маршрутами.
У комп’ютерній промисловості в якості стандартних моделей протоколів розроблено декілька наборів – стеків протоколів. Найбільш поширеним є набір протоколів Інтернету – ТСР/ІР.
ТСР/ІР – це гнучкий стек протоколів, створений для глобальних комп’ютерних мереж, що легко адаптується до широкого спектру обладнання.
Всі протоколи в залежності від комунікаційних задач поділяються на 4 рівні: прикладні, транспортні, міжмережні, мережні.
Прикладні протоколи забезпечують взаємодію прикладних програм та обмін даними різних форматів між ними. 
Транспортні протоколи підтримують сеанси зв’язку між комп’ютерами та гарантують надійний обмін даних між ними. На цьому рівні відбувається встановлення зв’язку між серверами, розбиття всієї інформації на пакети та супроводження кожного пакету пізнавальним заголовком. 
Протоколи міжмережного зв’язку забезпечують передачу інформації між комп’ютерами в глобальних мережах. 
Мережні протоколи забезпечують послуги зв’язку в локальних мережах.

Робота з таблицею "Рівні протоколу ТСР/ІР”

І рівень – Прикладний – Протоколи передачі даних
НТТР – Hyper Text Transfer Protocol – протокол передачі гіпертексту 
FTP – File Transfer Protocol – протокол пересилання бінарних та текстових файлів
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – протокол відправлення електронної пошти
РОР – Post Office Protocol – протокол збереження та отримання електронної пошти
NNTP – Net News Transfer Protocol – протокол для роботи з телеконференціями 
TelNet – проста емуляція терміналів для віддаленої роботи з сервером
II рівень – Транспортний – Протоколи зв’язку серверів
ТСР – Transmission Control Protocol – протокол управління передачею інформації між серверами
UDP – User Datagram Protocol – альтернативний протокол, аналогічний по призначенню ТСР
III рівень – Міжмережний – Протоколи міжмережного зв’язку
ІР – Інтернет протокол – розрахунок оптимального шляху транспортування пакетів протоколу ТСР, розділених на датаграми, та доставка їх за призначенням
IV рівень – Мережний – Протоколи локальних мереж
SPX / IPX – внутрішній протокол мережі Novell
IPX – протокол фірми NetWare для передачі пакетів
Повторення та запис в зошиті основних понять: 
- Протокол – це набір правил обміну інформацією між комп’ютерами, встановлених за взаємною домовленістю.
- ТСР/ІР – це гнучкий стек протоколів, створений для глобальних комп’ютерних мереж, що легко адаптується до широкого спектру обладнання.
- Рівні протоколу ТСР/ІР: прикладний, транспортний, міжмережний, мережний.

3. Перегляд навчальної програми "TeachPro Internet” 
Частина 2. "Основні поняття”  Типи з’єднання

Повторення та запис в зошиті основних понять:
- ІР-адреса – унікальна числова адреса (ім’я) комп’ютера в мережі; представлена 4-байтним числом, байти розділені крапкою, кожен байт набуває значення від 0 до 255.
- Доменне ім’я (domain name) – ім’я комп’ютера в мережі, складене із скорочень слів
- DNS-сервери – для переведення (трансляції) буквених адрес в цифрові та навпаки.

Повідомлення учителя:
Простір доменних імен має ієрархічну структуру, схожу на структуру імен каталогів файлової структури. Рівні ієрархії називаються доменами (domain - володіння, сфера діяльності) або сегментами (частками). Кількість доменів в адресі не обмежена.
 Крайній праворуч сегмент називають доменом верхнього рівня. Він визначає належність комп’ютера до мережі певної країни або типа установи (організаційної галузі).
 Для всіх країн існують дволітерні коди. Наприклад :
– by - Бєларусь,
– de - Німеччина,
– jp - Японія,
– ua - Україна,
– uk - Великобританія,
– us - США.
Приклади декількох доменів верхнього рівня, що використовуються у США:
– COM - комерційні організації і бізнес;
– EDU - освітні установи;
– NET - структурні організації системи;
– ORG - неприбуткові організації;
– INT - міжнародний домен.
 Часто в доменних іменах крайній лівий сегмент вказує на тип програми-сервера, що розташований на цьому комп’ютері (файловий сервер, web-сервер тощо). Іноді ця частина – ім’я комп’ютера в мережі.
 Умовно можна вважати, що доменне ім’я комп’ютера має наступну структуру:
Ім’я комп’ютера . організація . регіон . країна

Закріплення вивченого:
Пояснити структуру доменної адреси:
- kpi.kharkov.ua – комп’ютер Харківського політехнічного інституту, на якому встановлений web-сервер 
- olymp.vinnica.ua – вінницька фізико-математична гімназія
- www.meta-ukraine.com – український пошуковий сервер
- www.yandex.ru – російський пошуковий сервер

4. Перегляд навчальної програми "TeachPro Internet”
Частина 1. "Основні поняття”  Інтернет  Термінологія

Робота з таблицею "Інформаційна система клієнт-сервер”

  Повторення та запис в зошиті основних понять:
- Сервер – це потужний комп’ютер, що виконує роль координатора в мережі, розподіляє ресурси, направляє інформаційні потоки та виконує задачі ланки, що пов’язує окремі ланцюги у мережу.
- Клієнт (робоча станція) – комп’ютер користувача, встановлює зв’язок з сервером та використовує його ресурси.

IV. Підведення підсумків уроку

Запитання класу:
- Коли виник Інтернет? Яка мережа була попередником Інтернету?
- Які ресурси можуть спільно використовуватись в мережі Інтернет?
- Який стек протоколів використовується для обміну інформацією в мережі Інтернет?
- Яким чином здійснюється передача повідомлень за протоколом ТСР/ІР в мережі?
- Як називають адреси комп’ютеру в мережі Інтернет та як вони побудовані?
- На які категорії поділяються комп’ютери в мережі Інтернет?

V. Домашнє завдання:
Вчити за підручниками:
В.Д.Руденко "Курс информатики”, п. 19.2, 19.3, 19.4
А.Ф.Верлань "Інформатика” п.1.19 стор. 100-103
Індивідуально: підготувати доповіді про основні сервіси Інтернету

Категорія: Уроки 10 клас | Додав: ROM@N (28.12.2009)
Переглядів: 5703 | Теги: інтернет, мережа, сервер | Рейтинг: 5.0/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: